Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Filma, s.r.o. se sídlem Tachovská 1351/7, 323 00 Plzeň. Identifikační číslo: 21149577 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Plzni, oddíl C, vložka 44792.

Objednávky a Platby

  • Objednávky služeb dodání služeb společnosti Filma, s.r.o. jsou potvrzeny po přijetí písemného potvrzení objednávky a podepsání Smlouvy o dílo.
  • Platby za poskytnuté služby jsou splatné dle dohody ve smlouvě a jsou zpravidla rozděleny na dvě části. Zákazník je povinen uhradit 50 % z celkové částky jako nevratnou zálohu před zahájením prací. Zbývající částka je splatná po dodání služeb.

Používání Materiálů

  • Filma, s.r.o. si vyhrazuje právo využít fotografie a videa pro vlastní marketingové účely, pokud není dohodnuto jinak s klientem.

Dohoda o Zpracování Osobních Údajů

  • Při poskytnutí osobních údajů pro účely objednávky, zpracování fotografií a videí atd., společnost Filma, s.r.o. bude jednat v souladu se zákony o ochraně osobních údajů.

Záruky

  • Společnost Filma, s.r.o. se zavazuje poskytovat služby v souladu s dohodnutými podmínkami.

Zrušení Objednávky

  • V případě, že dojde ke zrušení objednávky ze strany zákazníka, společnost Filma, s.r.o. si vyhrazuje právo ponechat si nevratnou zálohu ve výši 50 % z celkové ceny objednávky jako náhradu za náklady a potenciální ztráty spojené se zrušením objednávky.

Co o nás říkají klienti

Máte zájem o spolupráci?

Ozvěte se nám a můžeme začít.